Herhangi bir üniversite ile Mevlana Değişim Programı kapsamında anlaşma yapılabilmesi için partner adayı üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması gerekmektedir. 

Anlaşma yapılacak üniversitenin tanınırlığının belirlenmesi için; 26.01.2015 tarihi itibariyle Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalanması düşünülen yurtdışı yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından tanınıp tanınmadığı bilgisi için; ülkesi, orijinal ve varsa İngilizce tam adlarının bulunduğu dilekçe ile uygun şekilde Rektör imzalı olarak artık YÖK Başkanlığı bünyesindeki Denklik Birimine posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili birimden gelecek cevaba istinaden değişim anlaşması imzalanabilmektedir.