Namık Kemal Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörler Listesi
  Unvan Ad, Soyad Telefon E-posta
NKÜ KURUM KOORDİNATÖRÜ Arş. Gör. Dr.   OKTAY ATİK  250 27 17 oatik@nku.edu.tr
KOORDİNATÖR YARDIMCISI Öğr. Gör.  Ferda DİKMEN 250 30 29 fdikmen@nku.edu.tr
         
ZİRAAT FAKÜLTESİ          
Bahçe Bitkileri Dr.Öğr.Üyesi Erdinç BAL 250 20 63 ebal@nku.edu.tr
Bitki Koruma Prof.Dr. Gassan KÖKLÜ      250 20 88 gkoklu@nku.edu.tr
Gıda Mühendisliği Araş.Gör.Dr. Suzan UZUN  250 20 77 suzanuzun@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Dr. Öğr. Üyesi Emine YILMAZ 250 21 12 emineyılmaz@nku.edu.tr
Biyosistem Mühendisliği Araş.Gör. Yusuf SOLMAZ 250 22 09 ysolmaz@nku.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji Prof.Dr. Birol KAYİŞOĞLU 250 22 56 bkayisoglu@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Dr. Öğr. Üyesi Hasan Murat VELİOĞLU 250 22 99 mvelioglu@nku.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Prof.Dr. Fadul ÖNEMLİ 250 21 40 fonemli@nku.edu.tr
Zootekni Araş.Gör.Dr. Firdevs KORKMAZ TURGUD 250 21 90 fkorkmaz@nku.edu.tr
         
TIP FAKÜLTESİ  
Fakülte ve Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi  Mazhar ÖZKAN 250 55 22  mazharozkan@nku.edu.tr
         
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeki ÜNAL YÜMÜN 250 23 56  zyumun@nku.edu.tr
Biyomedikal Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi Erkan ÖZHAN  250 23 84 eozha@nku.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi  İsmail DEVECİOĞLU  250 24 43 idevecioglu@nku.edu.tr
Çevre Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi  Esra TINMAZ KÖSE  250 23 57 etinmaz@nku.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Doç.Dr. Reşat MUTLU  250 23 29 rmutlu@nku.edu.tr
Elektronik ve HaberleşmeMühendisliği Dr.Öğr.Üyesi Ülviye POLAT 250 23 53 upolat@nku.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi Veysel AKYÜNCÜ 250 23 89 vakyuncu@nku.edu.tr
Makine Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi Sait Özmen ERUSLU  250 23 49 oeruslu@nku.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi Aslıhan KORUYUCU 250 23 34 adelituna@nku.edu.tr
         
FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ  
Fizik Dr.Öğr.Üyesi  Özlem KOCAHAN YILMAZ 250 26 17  okocahan@nku.edu.tr
Kimya Doç. Dr.  Yelda YALÇIN GÜRKAN  250 26 21 yyalcin@nku.edu.tr
Fransız Dili ve Edebiyatı Arş.Gör.Dr. Fatma KAHRAMANOĞLU  250 27 21 fatmaer@nku.edu.tr
Matematik Dr.Öğr.Üyesi  Zehra Pınar 250 2706 zpinar@nku.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Arş.Gör.  Özge KARİP SEYREK 250 26 89 ozgekarip@nku.edu.tr
Alman Dili ve Edebiyatı Arş. Gör. Dr.  Oktay ATİK 250 27 17  oatik@nku.edu.tr
Biyoloji Araş.Gör.Dr. Çiğdem KANSU 250 26 65 ckansu@nku.edu.tr
Tarih Dr.Öğr.Üyesi  Egemen Çağrı MIZRAK 250 27 16 ecmizrak@nku.edu.tr
Coğrafya Dr.Öğr. Emre ÖZŞAHİN 250 26 96  eozsahin@nku.edu.tr
Doğu Dili ve Edebiyatı Dr.Öğr.Üyesi  Levent TOKSÖZ 250 27 07  ltoksoz@nku.edu.tr
Sosyoloji Dr.Öğr.Üyesi   Çoşkun DİKBIYIK 250 26 95 cdikbiyik@nku.edu.tr
Psikoloji Arş. Gör. Gizem KOÇ ARIK  250 27 05 gkoc@nku.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Dr.Öğr.Üyesi  Selda UYGUR 250 26 40 suygur@nku.edu.tr
Arkeoloji Doç.Dr.  Hatice KALKAN 250 27 52 hkalkan@nku.edu.tr
         
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Dr.Öğr.Üyesi  Müzehher YAMAÇ  250 28 11 myamac@nku.edu.tr
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doç.Dr. Çiğdem VATANSEVER 250 28 32 dgunaydin@nku.edu.tr
İktisat  Araş.Gör.Dr. Ali İLHAN  250 28 61 ailhan@nku.edu.tr
İşletme  Araş.Gör.Dr. Aytaç GÜT 250 28 28 agut@nku.edu.tr
Maliye Dr.Öğr. Üyesi  Simla GÜZEL 250 28 21 simlaguzel@nku.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Araş.Gör. Mustafa DEMİRKOL  250 28 34 mustafademirkol@nku.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Araş.Gör. Harun KARAGÖL 250 28 30 hkaragol@nku.edu.tr
         
GÜZEL SANATLAR TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Murat ÖZYAVUZ 250 29 03 mozyavuz@nku.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Arş.Gör. Pınar GÜLTÜRK 250 29 31 pgulturk@nku.edu.tr
Mimarlık Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Okşan TANDOĞAN  250 29 38 otandogan@nku.edu.tr
Resim Dr.Öğr.Üyesi Mahpeyker YÖNSEL  250 29 58 myonsel@nku.edu.tr
Araş.Gör.  Bige GÜRSES  250 29 61 bgurses@nku.edu.tr
         
VETERİNERLİK FAKÜLTESİ Dr. Öğr. Üyesi Sevda İNAN 250 47 28 sinan@nku.edu.tr
         
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI Dr.Öğr.Gör Kadir ÇAYIR  250 60 10 kcayir@nku.edu.tr
         
YÜKSEKOKULLAR  
Sağlık Yüksekokulu Doç.Dr. Türker BİLGEN  250 31 27  tbilgen@nku.edu.tr
Hemşirelik Öğr. Gör. Meryem METİNOĞLU 250 31 11 mmetinoglu@nku.edu.tr
Beslenme ve Diyetetik Öğr. Gör.Dr. Münteha Nur SONUÇ KARABOĞA 250 31 22 mnsonuc@nku.edu.tr
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğr. Gör.Dr İhsan KARABOĞA 250 31 21 ikaraboga@nku.edu.tr
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr.Gör. Selman ATİK 250 30 09 satik@nku.edu.tr
Beden Eğitimi Spor Y.O. Öğr.Gör Sercan ÖNCEN 250 32 06 soncen@nku.edu.tr
         
MESLEK YÜKSEKOKULLARI  
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Fatma Pelin EREL 250 34 39 psucuoglu@nku.edu.tr
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  Doç.Dr. Serap AKDEMİR 250 40 09 sakdemir@nku.edu.tr
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Müjgan YILMAZ 250 36 22 mujganyilmaz@nku.edu.tr
Çorlu Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Dr Şeniz ÖZHAN 250 35 25 serdem@nku.edu.tr
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Kenan BAYSAL   250 38  17 kbaysal@nku.edu.tr
Malkara Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Leyla ÇELİK 250 23 06 lcelik@nku.edu.tr
Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Yarkın ÇELİK 250 4310 ycelik@nku.edu.tr
Muratlı Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Dr. Bahar SÖZÜBEK  250 39 07 bsozubek@nku.edu.tr
Saray Meslek Yüksekokulu   Öğr.Gör. Ayşegül ÖZTEKİN 250 42 07 akulaksiz@nku.edu.tr
Şarköy Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Burcu ÖZTÜRK 250 41 12 bozturk@nku.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu        
Çocuk Gelişimi Öğr.Gör. Meral DEVECİ 250 33 04 mdeveci@nku.edu.tr
Yaşlı Bakımı Öğr.Gör. Kaan DEMİROĞLU 250 33 14 kdemiroglu@nku.edu.tr
Fizyoterapi Öğr.Gör. Hatice Sevil AVCI 250 33 06 hsavci@nku.edu.tr
Tıbbi Lab.Teknikleri Tıbbi Dok.ve Sekreterlik Öğr.Gör. Bahriye TERLEMEZ 250 33 15 bterlemez@nku.edu.tr
         
Fen Bilimleri Enstitüsü        
Bahçe Bitkileri Dr.Öğr.Üyesi Erdinç BAL  250 20 63 ebal@nku.edu.tr
Bitki Koruma Prof.Dr. Gassan KÖKLÜ 250 20 88 gkoklu@nku.edu.tr
Biyoloji Doç.Dr.  Elife Zerrin BAĞCI  250 26 37 ezbagcı@nku.edu.tr
Biyosistem Mühendisliği Prof.Dr. Birol KAYİŞOĞLU 250 22 56 bkayisoglu@nku.edu.tr
Çevre Müh. Dr. Öğr. Üyesi Esra TINMAZ KÖSE  250 23 57 etinmaz@nku.edu.tr
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doç.Dr. Reşat MUTLU  250 23 29 rmutlu@nku.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ulviye POLAT  250 23 53  upolat@nku.edu.tr
Fizik Dr. Öğr. Üyesi Özlem KOCAHAN YILMAZ 250 26 17 okocahan@nku.edu.tr
Gıda Mühendisliği Araş.Gör. Suzan UZUN  250 20 77 suzun@nku.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKYÜNCÜ 250 23 89 vakyuncu@nku.edu.tr
Kimya Doç.Dr. Yelda YALÇIN GÜRKAN 250 26 21 yyalcin@nku.edu.tr
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Zehra PINAR 250 27 06 zpinar@nku.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Araş.Gör. Pınar GÜLTÜRK 250 29 31 pgulturk@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Araş.Gör. Deniz Çağla BAL 250 21 16 dcturan@nku.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji Dr. Öğr. Üyesi Hasan Murat VELİOĞLU 250 22 99 mvelioglu@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Prof.Dr. Fadul ÖNEMLİ 250 21 40 fonemli@nku.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KORUYUCU 250 23 34 adelituna@nku.edu.tr
Toprak Bil .ve Bitki Besleme Araş.Gör. Yusuf SOLMAZ  250 22 09 ysolmaz@nku.edu.tr
Zootekni Araş.gör.Dr. Firdevs KORKMAZ TURGUD 250 21 90 fkorkmaz@nku.edu.tr
         
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doç.Dr. Yakup ALBAYRAK 250 46 02 yakupalbayrak@nku.edu.tr
         
Sosyal Bilimler Enstitüsü  Dr.Öğr.Üyesi Coşkun AKDENİZ 

250 45 03/  250 28 40

cakdeniz@nku.edu.tr