Namık Kemal Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri
  Ad,Soyad Unvan Telefon e-mail
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri      Nihan ŞAHİN    Araş.Gör. 250 2064 nihansahin@nku.edu.tr
Bitki Koruma Gassan KÖKLÜ      Prof.Dr. 2502088 gkoklu@nku.edu.tr
Gıda Mühendisliği Serap DURAKLI VELİOĞLU Dr. Öğr. Üyesi 250 2162 svelioglu@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Emine YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi 250 2112 emineyılmaz@nku.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hüseyin SARI Dr. Öğr. Üyesi 250 2206 hsari@nku.edu.tr
Biyosistem müh. Birol KAYİŞOĞLU Prof.Dr. 250 2256 bkayisoglu@nku.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji Hasan Murat VELİOĞLU Dr. Öğr. Üyesi 250 12299 mvelioglu@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Fadul ÖNEMLİ Prof.Dr. 250 2140 fonemli@nku.edu.tr
Zootekni Firdevs KORKMAZ Araş.Gör. 250 2190 fkorkmaz@nku.edu.tr
Çorlu Mühendislik Fakültesi
  Zeki ÜNAL YÜMÜN Dr. Öğr. Üyesi 250 2356 zyumun@nku.edu.tr
Güzel sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  Murat ÖZYAVUZ Doç.Dr. 250 2903 mozyavuz@nku.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi
  Tevfik SÜTÇÜ Dr. Öğr. Üyesi 250 2639 tsutcu@nku.edu.tr
İlahiyat Fakültesi
  Ömer YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi 250 4915 omeryilmaz@nku.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Hakan KÖNİ Dr. Öğr. Üyesi 250 2840 hkoni@nku.edu.tr
İktisat Büşra KARATAŞER Dr. Öğr. Üyesi 250 2842 bkarataser@nku.edu.tr
İşletme Korhan ARUN Dr. Öğr. Üyesi 250 2822 karun@nku.edu.tr
Uluslararası İlişkiler H.Burç AKA Dr. Öğr. Üyesi 250 2845 hbaka@nku.edu.tr
ÇAlışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Davuthan GÜNAYDIN Dr. Öğr. Üyesi 250 2832 dgunaydin@nku.edu.tr
Veteriner Fakültesi
  Sevda İNAN Dr. Öğr. Üyesi 250 4718 serdogan@nku.edu.tr
Tıp Fakültesi
  Birol TOPÇU Dr. Öğr. Üyesi 250 5541 topcubirol@nku.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
  Levent COŞKUNTUNA Dr. Öğr. Üyesi 250 4403 lcoskuntuna@nku.edu.tr
Bahçe Bitkileri Nihan ŞAHİN Araş.gör. 250 20 64 nihansahin@nku.edu.tr
Bitki Koruma Gassan KÖKLÜ Prof.Dr. 250 2088 gkoklu@nku.edu.tr
Biyoloji Deniz ŞİRİN Dr. Öğr. Üyesi 250 2633 dsirin@nku.edu.tr
Biyosistem Mühendisliği Birol KAYİŞOĞLU Prof.Dr. 250 2256 bkayisoglu@nku.edu.tr
Çevre  Mühendisliği Tuba ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi 250 2333 tubaozturk@nku.edu.tr
Elektronik ve Haberleşme  Mühendisliği Rafet AKDENİZ Dr. Öğr. Üyesi 250 2318 rakdeniz@nku.edu.tr
Endüstri  Mühendisliği Doğan HASAN Dr. Öğr. Üyesi 250 2336 dhasan@nku.edu.tr
Fizik Muzaffer ERDOĞAN Dr. Öğr. Üyesi 250 2614 merdogan@nku.edu.tr
Gıda  Mühendisliği Serap DURAKLI VELİOĞLU Dr. Öğr. Üyesi 250 2166 svelioglu@nku.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Veysel AKYÜNCÜ Dr. Öğr. Üyesi 250 2389 vakyuncu@nku.edu.tr
Kimya Nergiz CENGİZ Araş.Gör.   ncengiz@nku.edu.tr
Makine  Mühendisliği  HavvaCEYLAN Dr. Öğr. Üyesi 250 2316 akdeniz@nku.edu.tr
       
 Bahar UYMAZ Dr. Öğr. Üyesi 250 2331 buymaz@nku.edu.tr
Matematik Zehra PINAR Dr. Öğr. Üyesi 250 2706 zpinar@nku.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Murat ÖZYAVUZ Doç.Dr. 250 2922 mozyavuz@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Emine YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi 250 2112 emineyilmaz@nku.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji Hasan Murat VELİOĞLU Dr. Öğr. Üyesi 250 2299 mvelioglu@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Fadul ÖNEMLİ Prof.Dr. 250 2140 fonemli@nku.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Aslıhan KORUYUCU Dr. Öğr. Üyesi 250 2334 adelituna@nku.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hüseyin SARI Dr. Öğr. Üyesi 250 2206 hsari@nku.edu.tr
Zootekni Firdevs KORKMAZ Araş.gör. 250 2190 fkorkmaz@nku.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Birol TOPÇU Dr. Öğr. Üyesi 250 5541 topcubirol@nku.edu.tr
Yabancı Diller Y.O.
  Selman ATİK Okutman 250 3009 satik@nku.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
  Sercan ÖNCEN Öğr.Gör. 250 3206 soncen@nku.edu.tr
250 1623
Sağlık Y.O.
  Özlem KAYA Öğr.Gör. 250 3100 okaya@nku.edu.tr
Çorlu MYO
  Şeniz ÖZHAN Öğr.Gör. 250 3525 serdem@nku.edu.tr
Çerkezköy MYO
Birim Koordinatörü Selin BAHAR BENGİ Öğr.Gör. 250 3605 sbahar@nku.edu.tr
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Emel DEMİR ASKEROĞLU Öğr.Gör. 250 3609 edemir@nku.edu.tr
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Müjgan YILMAZ Öğr.Gör. 250 3615 mujganyilmaz@nku.edu.tr
Tekstil Teknolojisi Ali MARALCAN Öğr.Gör. 250 3606 amaralcan@nku.edu.tr
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  Gülsüm TURAN Öğr.Gör. 250 3610 gturan@nku.edu.tr
Lojistik Selin BAHAR BENGİ Öğr.Gör. 250 3605 sbahar@nku.edu.tr
Sivil Savunme ve İtfaiyecilik Hakan GÜL Öğr.Gör. 250 3622 hgul@nku.edu.tr
Marmara Ereğlisi MYO
  Kamile GÜLGEZEN Öğr.Gör. 250 4303 ggulgezen@nku.edu.tr
Muratlı MYO
  Oktay ASUTAY Dr. Öğr. Üyesi 250 3903 oasutay@nku.edu.tr
Teknik Bilimler MYO
  Aysun ERTEKİN Okutman 250 4050 aysunertekin@hotmail.com
Saray MYO
  Sezen GÜNGÖR Öğr.Gör. 250 4204 sgungor@nku.edu.tr
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Hüseyin AYDIN Öğr.Gör. 250 4206 haydin@nku.edu.tr
İşletme Yönetimi Özgür KAYAPINAR Öğr.Gör. 250 4209 okayapinar@nku.edu.tr
Dış Ticaret Cem KOLUKIRIK Öğr.Gör. 250 4212 ckolukirik@nku.edu.tr
Hayrabolu MYO
  F.Funda ÖZDÜVEN Öğr.Gör.  250 3802 fozduven@nku.edu.tr
Malkara MYO
  İbrahim BAYINDIR Öğr.Gör. 250 3723 ibayindir@nku.edu.tr
Şarköy MYO
  Ahmet Tayfur AKCAN Öğr.Gör. 250 4114 atakcan@nku.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO
Çocuk Gelişimi Meral DEVECİ Öğr.Gör. 250 3304 mdeveci@nku.edu.tr
Yaşlı Bakımı Kaan DEMİROĞLU Öğr.Gör. 250 3314 kdemiroglu@nku.edu.tr
Fizyoterapi Hatice Sevil AVCI Öğr.Gör. 250 3306 hsavci@nku.edu.tr
Tıbbi Lab.Teknikleri Tıbbi Dok. ve Sekreterlik Bahriye TERLEMEZ Öğr.Gör. 250 3315 bterlemez@nku.edu.tr
Sosyal Bil. MYO
  Hakan KILCI Öğr.Gör. 250 3414 hkilci@nku.edu.tr