Namık Kemal Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

 

 

Ad,Soyad

Unvan

Telefon

e-mail

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri                                            

Nihan ŞAHİN                      

Araş.Gör.

250 2064                            

nihansahin@nku.edu.tr

 

Bitki Koruma

Gassan KÖKLÜ     

Prof.Dr.

2502088                     

gkoklu@nku.edu.tr

Gıda Mühendisliği

Serap DURALKI VELİOĞLU

Yrd.Doç.Dr.

250 2162

svelioglu@nku.edu.tr

Tarım Ekonomisi

Emine YILMAZ

Yrd.Doç.Dr.

250 2112

emineyılmaz@nku.edu.tr

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Hüseyin SARI

Yrd.Doç.Dr.

250 2206

hsari@nku.edu.tr

Biyosistem müh.

Birol KAYİŞOĞLU

Prof.Dr.

250 2256

bkayisoglu@nku.edu.tr

Tarımsal Biyoteknoloji

Hasan Murat VELİOĞLU

Yrd.Doç.Dr.

250 12299

mvelioglu@nku.edu.tr

Tarla Bitkileri

Fadul ÖNEMLİ

Prof.Dr.

250 2140

fonemli@nku.edu.tr

Zootekni

Firdevs KORKMAZ

Araş.Gör.

250 2190

fkorkmaz@nku.edu.tr

Çorlu Mühendislik Fakültesi

 

Zeki ÜNAL YÜMÜN

Yrd.Doç.Dr.

250 2356

zyumun@nku.edu.tr

Güzel sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Murat ÖZYAVUZ

Doç.Dr.

250 2903

mozyavuz@nku.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Tevfik SÜTÇÜ

Yrd.Doç.Dr.

250 2639

tsutcu@nku.edu.tr

İlahiyat Fakültesi

  Ömer YILMAZ Yrd.Doç.Dr. 250 4915 omeryilmaz@nku.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Hakan KÖNİ Yrd.Doç.Dr. 250 2840 hkoni@nku.edu.tr
İktisat Büşra KARATAŞER Yrd.Doç.Dr. 250 2842 bkarataser@nku.edu.tr
İşletme Korhan ARUN Yrd.Doç.Dr. 250 2822 karun@nku.edu.tr
Uluslararası İlişkiler H.Burç AKA Yrd.Doç.Dr. 250 2845 hbaka@nku.edu.tr
ÇAlışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Davuthan GÜNAYDIN Yrd.Doç.Dr. 250 2832 dgunaydin@nku.edu.tr

Veteriner Fakültesi

  Serkan ERDOĞAN Doç.Dr. 250 4718 serdogan@nku.edu.tr
Tıp Fakültesi
  Birol TOPÇU Yrd.Doç.Dr. 250 5541 topcubirol@nku.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Levent COŞKUNTUNA

Yrd.Doç.Dr.

250 4403

lcoskuntuna@nku.edu.tr

Bahçe Bitkileri Nihan ŞAHİN Araş.gör. 250 20 64 nihansahin@nku.edu.tr
Bitki Koruma Gassan KÖKLÜ Prof.Dr. 250 2088 gkoklu@nku.edu.tr
Biyoloji Deniz ŞİRİN Yrd.Doç.Dr. 250 2633 dsirin@nku.edu.tr
Biyosistem Mühendisliği Birol KAYİŞOĞLU Prof.Dr. 250 2256 bkayisoglu@nku.edu.tr
Çevre  Mühendisliği Tuba ÖZTÜRK Yrd.Doç.Dr. 250 2333 tubaozturk@nku.edu.tr
Elektronik ve Haberleşme  Mühendisliği Rafet AKDENİZ Yrd.Doç.Dr. 250 2318 rakdeniz@nku.edu.tr
Endüstri  Mühendisliği Doğan HASAN Yrd.Doç.Dr. 250 2336 dhasan@nku.edu.tr
Fizik Muzaffer ERDOĞAN Yrd.Doç.Dr. 250 2614 merdogan@nku.edu.tr
Gıda  Mühendisliği Serap DURAKLI VELİOĞLU Yrd.Doç.Dr. 250 2166 svelioglu@nku.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Veysel AKYÜNCÜ Yrd.Doç.Dr. 250 2389 vakyuncu@nku.edu.tr
Kimya Nergiz CENGİZ Araş.Gör.   ncengiz@nku.edu.tr
Makine  Mühendisliği

 HavvaCEYLAN

 Bahar UYMAZ

Yrd.Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

250 2316

250 2331

akdeniz@nku.edu.tr

buymaz@nku.edu.tr

Matematik Zehra PINAR Yrd.Doç.Dr. 250 2706 zpinar@nku.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Murat ÖZYAVUZ Doç.Dr. 250 2922 mozyavuz@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Emine YILMAZ Yrd.Doç.Dr. 250 2112 emineyilmaz@nku.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji Hasan Murat VELİOĞLU Yrd.Doç.Dr. 250 2299 mvelioglu@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Fadul ÖNEMLİ Prof.Dr. 250 2140 fonemli@nku.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Aslıhan KORUYUCU Yrd.Doç.Dr. 250 2334 adelituna@nku.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hüseyin SARI Yrd.Doç.Dr. 250 2206 hsari@nku.edu.tr
Zootekni Firdevs KORKMAZ Araş.gör. 250 2190 fkorkmaz@nku.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Birol TOPÇU Yrd.Doç.Dr. 250 5541 topcubirol@nku.edu.tr

Yabancı Diller Y.O.

 

Selman ATİK

Okutman

250 3009

satik@nku.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

  Sercan ÖNCEN Öğr.Gör.

250 3206

250 1623

soncen@nku.edu.tr
Sağlık Y.O.
  Özlem KAYA Öğr.Gör. 250 3100 okaya@nku.edu.tr

Çorlu MYO

 

Şeniz ÖZHAN

Öğr.Gör.

250 3525

serdem@nku.edu.tr

Çerkezköy MYO

Birim Koordinatörü

Selin BAHAR BENGİ

Öğr.Gör.

250 3605

sbahar@nku.edu.tr

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Emel DEMİR ASKEROĞLU Öğr.Gör. 250 3609 edemir@nku.edu.tr
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Müjgan YILMAZ Öğr.Gör. 250 3615 mujganyilmaz@nku.edu.tr
Tekstil Teknolojisi Ali MARALCAN Öğr.Gör. 250 3606 amaralcan@nku.edu.tr
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  Gülsüm TURAN Öğr.Gör. 250 3610 gturan@nku.edu.tr
Lojistik Selin BAHAR BENGİ Öğr.Gör. 250 3605 sbahar@nku.edu.tr
Sivil Savunme ve İtfaiyecilik Hakan GÜL Öğr.Gör. 250 3622 hgul@nku.edu.tr

Marmara Ereğlisi MYO

 

Kamile GÜLGEZEN

Öğr.Gör.

250 4303

ggulgezen@nku.edu.tr

Muratlı MYO

  Oktay ASUTAY Yrd.Doç.Dr. 250 3903 oasutay@nku.edu.tr

Teknik Bilimler MYO

 

Aysun ERTEKİN

Okutman

250 4050

aysunertekin@hotmail.com

Saray MYO

 

Sezen GÜNGÖR

Öğr.Gör.

250 4204

sgungor@nku.edu.tr

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Hüseyin AYDIN Öğr.Gör. 250 4206 haydin@nku.edu.tr
İşletme Yönetimi Özgür KAYAPINAR Öğr.Gör. 250 4209 okayapinar@nku.edu.tr
Dış Ticaret Cem KOLUKIRIK Öğr.Gör. 250 4212 ckolukirik@nku.edu.tr

Hayrabolu MYO

 

F.Funda ÖZDÜVEN

Öğr.Gör.

 250 3802

fozduven@nku.edu.tr

Malkara MYO

 

İbrahim BAYINDIR

Öğr.Gör.

250 3723

ibayindir@nku.edu.tr

Şarköy MYO

 

Ahmet Tayfur AKCAN

Öğr.Gör.

250 4114

atakcan@nku.edu.tr

Sağlık Hizmetleri MYO
Çocuk Gelişimi Meral DEVECİ Öğr.Gör. 250 3304 mdeveci@nku.edu.tr
Yaşlı Bakımı Kaan DEMİROĞLU Öğr.Gör. 250 3314 kdemiroglu@nku.edu.tr
Fizyoterapi Hatice Sevil AVCI Öğr.Gör. 250 3306 hsavci@nku.edu.tr
Tıbbi Lab.Teknikleri Tıbbi Dok. ve Sekreterlik Bahriye TERLEMEZ Öğr.Gör. 250 3315 bterlemez@nku.edu.tr

Sosyal Bil. MYO

 

Hakan KILCI

Öğr.Gör.

250 3414

hkilci@nku.edu.tr